Onze activiteiten beginnen op te vallen. De eerste commentaren staan op het internet. Het volgende bericht staat op internet.

In de praktijk wordt de plek voor een windmolen vooral door de grondeigenaar bepaald, binnen de kaders van wat volgens de milieu regels mogelijk is. We roepen grondeigenaren op mee te doen met de gemeenschap in Schijndel voor zelf opgewekte en betaalbare energie.

Milieuregels schrijven voor dat het geluid bij een woning onder de LDEN 47 DB moet blijven. Dat bij slagschaduw op woningen de molen stil gezet wordt, daardoor blijven grote windmolens in de praktijk ca 400 m bij woningen vandaan. Dit zouden dan geschikte locaties zijn. Met deze schets is de conclusie dat er 11 windmolens in het grondgebied van de gemeente Schijndel passen, als je het mooi en overzichtelijk wilt houden.

De mogelijkheden voor een duurzame energiemix voor Schijndel

In de gemeente Schijndel wordt ca 90 miljoen kWh per jaar verbruikt.

  • Deze 11 windmolens wekken ongeveer die 90 mln kWh op.
  • 150 tot 200 ha Zonneweiden leveren ook ca 90 mln kWh per jaar op, maar zijn samen een factor 4 duurder dan 11 windmolens.
  • Met biomassa teelt op Schijndels grondgebied is ook veel stroom op te wekken, via WKK. Maar het grondgebied is te klein voor alle benodigde biomassa, en zo veel warmte is er niet nodig.

Nu is de energiemix bijna 100% fossiel, maar steeds meer mensen kopen zonnepanelen op hun eigen dak, dat is voor hen een grote stap in duurzaam worden, maar voor de hele gemeenschap een klein begin in de mix van stroom bronnen. Zie hierboven hoe veel en groot er nodig is.

Op deze site kun je meer lezen.